Corona retningslinjer

Nedenstående retningslinjer er gældende fra 25. oktober 2020.

Generelt – gældende for alle:

1. Der henvises til gældende regler fra sundhedsstyrelsen

2. Hvis man på nogen måde er syg eller har symptoner, så bliv hjemme

3. Omklædningsrum og Cafeteriet er lukket

4. Undgå unødig kontakt – før, under og efter træning/kamp

5. Anvend opstillede spritdispensere på og ved foreningens områder

6. Krav om mundbind når man er indendørs (hallen, omklædningsrum, cafeteria mv – gælder ikke under selve aktiviteten)

7. Krav om mundbind GÆLDER IKKE under selve aktiviteten og heller ikke for børn under 12 år

8. Undgå forsamlinger på over 10 personer – både inde og ude

9. Kom omklædt hjemmefra (badefaciliteter i omklædningsrum er lukket)

10. Kom/gå til tiden (kom max 15 min før træning og forlad området 15 min efter)

11. Medbring selv drikkedunk

Ungdomsaktiveter (under 21 år)ikke omfattet af forsamlingsforbudet på 10 personer

1. Træningsaktiviteter fortsætter med fuld hold

2. Kun aktive og trænere må være tilstede ved træningen

3. Undgå kontakt med deltagere fra andre hold

4. Forældre bedes undgå færden i – og omkring hallen (hvis det er nødvendigt at bringe/hente foregår dette udendørs)

Senioraktiviteter (deltagere 21+ år) – omfattet af forsamlingsforbudet på 10 personer

1. Træningsaktiviteter kan fortsætte – dog maks 10 deltager på holdet

2. 3. halvleg er aflyst (omklædningsrum er lukket)

3. Vær en rollemodel over for vores unge medlemmer og udvis ansvar overfor retninglinjerne

Ovenstående er de generelle retningslinjer for GIF. Der kan være yderlige skærpelser for de enkelte sportsgrene.

Retningslinjerne vil løbende blive reguleret og er gældende indtil andet udmeldes. Besøg www.gedved-if.dk seneste retningslinjer

Lad os sammen gøre alt hvad vi kan få at mindske risikoen for smitte således vi kan opretholde mugligheden for aktiviteter i Gedved IF.

Såfremt der skulle være spørgsmål til ovenstående retningslinjer er I velkomne til at kontakte bestyrrelsen. Kontakt info findes på www.gedved-if.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Gedved IF